2017-02-21

budżet

4. Budżet na rok 2015:

 

R-80110

R-80120

Kwota budżetu

1.429.770      

6.339.905

Z tego:

 

 

- Wynagrodzenie i pochodne

1.353.870

5.719.105

- Pozostałe wydatki

     75.900

   620.800

- Wydatki majątkowe

-

-

 

 

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych:

 

- Dochody własne

560.000

- wydatki

560.000

  W tym majątkowe

-