2016-04-12

Dyrekcja i kadra kierownicza

Dyrektor:

Aleksander Iszczuk

Wicedyrektorzy: 

mgr Agata Smoleń

mgr Małgorzata Podraza

mgr Anna Mamok

 

główna księgowa:  

Danuta Henik

inne stanowiska kierownicze:  

kierownik gospodarczy mgr inż. Wojciech Kolasiński

kierownik stołówkiJanina Olszewska

sekretarz szkoły mgr Maria Kozioł