2017-02-21

status

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II jest jednostką budżetową Miasta Opola.

Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 

W skład Zespołu wchodzą:

1) Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznew Opolu;

2) Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu